Revisionsbesiktningar

Krav

Många försäkringsbolag ställer som krav för försäkringen att din anläggning besiktigas av en besiktningsman godkänd av Elektriska Nämnden.

Besiktningsman

Vi kan erbjuda en av Elektriska nämden auktoriserad besiktningsman, han har mångårig erfarenhet av besiktningar och är både flexibel och enkel att ha att göra med.