Projektering

Budget

En viktig del av en projektering är en väl avvägd och realistisk budget, vi har historiskt sett varit mycket duktiga på att hålla våra kostnadseffektiva budgetar!

Inventering

Vid ombygnad och renovering så inventererar vi fastigheten för att utröna statusen och gör en bedömning om vad som kan, och bör utföras.

Planering

Tillsammans med beställare och andra inblandade så går vi igenom förutsättningar och ambisionsnivåer för projekteringen. Ska det vara exklusivt? Ska det vara kostnadseffektivt? Vi har kunskapen, du bestämmer!

Ritningshantering

Med hjälp av de senaste programvarorna i inom byggnation så gör vi klara och tydliga ritningar i AutoCad med tillägg för elinstallationer. Vi kan även uppföra kanalisationsritningar i 3D för kollisionskontroll gent emot andra dicipliner!

Ljusberäkningar

Vi utför och dokumenterar ljuberäkningar så att vi kan garantera att var rum/utrymme får minst det ljus som ska vara efter branschstandard för dylika utrymmen.

Kabelberäkningar

Elkablar, framför allt de större är dyra, ofta kan detta bli en dold kostnad som är svårt att värja sig emot. Vilken kabel ska det vara? Hur mycket ström åtgår för ett hus/tvättstuga/kvarter? Vi beräknar strömbehovet för just dig, och tar fram kablar och säkringar så att kraven uppfylls utan att överdriva och du får en säker anläggnning utan avbrott!

Tekniska beskrivningar

En bra beskrivning är svår att göra, våra beskrivningar är klara, tydliga och enkla att räkna på!

Uppföljning

Det bästa sättet att bli duktig på är att lyssna och lära. Efter varje projekt brukar vi ha en uppföljning, allt för att våra nöjda kunder ska bli ännu nöjdare!